WKS Witaszyce sezon 2019 - 2020

ZARZĄÐ
Prezes:Dariusz Chodorowski
Prezes honorowy:Ireneusz Lamprecht
Sekretarz:Robert Śmigielski
Skarbnik:Jakub Owczarek
Członkowie komitetu założycielskiego
Ireneusz Lamprecht
Zdzisław Witczak
Łukasz Ludwiczak
Tomasz Klauza
Andrzej Karaś
Grzegorz Szczepański
Zenon Jędraszak
Przemysław Masłowski
Józef Ludwiczak
Tomasz Molus
Agnieszka Lamprecht
Marcin Jędraszak
Krystyna Witczak
Grzegorz Maćkowiak
Przemysław Kociński